• Prepnúť do Slovenčíny
 • Switch to English
 • J2 vrh Nebrasca Edda
 • I2 vrh Nebrasca Edda
 • CH2 vrh Nebrasca Edda
 • H2 vrh Nebrasca Edda
 • G2 vrh Nebrasca Edda
 • F2 vrh Nebrasca Edda
 • E2 vrh Nebrasca Edda
 • D2 vrh Nebrasca Edda
 • C2 vrh Nebrasca Edda
 • B2 vrh Nebrasca Edda
 • A2 vrh Nebrasca Edda
 • Z vrh Nebrasca Edda
 • Y vrh Nebrasca Edda
 • X vrh Nebrasca Edda
 • W vrh Nebrasca Edda
 • V vrh Nebrasca Edda
 • U vrh Nebrasca Edda
 • T vrh Nebrasca Edda
 • S vrh Nebrasca Edda
 • R vrh Nebrasca Edda
 • P vrh Nebrasca Edda
 • O vrh Nebrasca Edda
 • N vrh Nebrasca Edda
 • M vrh Nebrasca Edda
 • L vrh Nebrasca Edda
 • K vrh Nebrasca Edda
 • J vrh Nebrasca Edda
 • I vrh Nebrasca Edda
 • CH vrh Nebrasca Edda
 • H vrh Nebrasca Edda
 • G vrh Nebrasca Edda
 • F vrh Nebrasca Edda
 • E vrh Nebrasca Edda
 • D vrh Nebrasca Edda
 • C vrh Nebrasca Edda
 • B vrh Nebrasca Edda
 

VRH B

 • Otec: CAJC PIGOT z Kmochova zátiší
 • Matka: SAMBA Arabela
 • Dátum narodenia: 22.11.2005