• Prepnúť do Slovenčíny
 • Switch to English
 • J2 vrh Nebrasca Edda
 • I2 vrh Nebrasca Edda
 • CH2 vrh Nebrasca Edda
 • H2 vrh Nebrasca Edda
 • G2 vrh Nebrasca Edda
 • F2 vrh Nebrasca Edda
 • E2 vrh Nebrasca Edda
 • D2 vrh Nebrasca Edda
 • C2 vrh Nebrasca Edda
 • B2 vrh Nebrasca Edda
 • A2 vrh Nebrasca Edda
 • Z vrh Nebrasca Edda
 • Y vrh Nebrasca Edda
 • X vrh Nebrasca Edda
 • W vrh Nebrasca Edda
 • V vrh Nebrasca Edda
 • U vrh Nebrasca Edda
 • T vrh Nebrasca Edda
 • S vrh Nebrasca Edda
 • R vrh Nebrasca Edda
 • P vrh Nebrasca Edda
 • O vrh Nebrasca Edda
 • N vrh Nebrasca Edda
 • M vrh Nebrasca Edda
 • L vrh Nebrasca Edda
 • K vrh Nebrasca Edda
 • J vrh Nebrasca Edda
 • I vrh Nebrasca Edda
 • CH vrh Nebrasca Edda
 • H vrh Nebrasca Edda
 • G vrh Nebrasca Edda
 • F vrh Nebrasca Edda
 • E vrh Nebrasca Edda
 • D vrh Nebrasca Edda
 • C vrh Nebrasca Edda
 • B vrh Nebrasca Edda
 

VRH C

 • Otec: INTERŠAMIÓN, TOP CHIHUAHUA SR 2005, SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY, SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY, KLUBOVÝ ŠAMPIÓN, KLUBOVÝ VÍŤAZ, 6xCAC, 4xR.CAC, 2xCWC, VDH-Ant., 6xR.CACIB, 5xCACIB, 7xBOB, HFGY, BOG III. INKAN Kassovia
 • Matka: NATY Im-Ka
 • Dátum narodenia: 12.12.2005